MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

V čom spočíva rehabilitačná liečba?

Linda Králiková

Najväčšia výhoda je, že vôbec nezaťažuje pacienta ako lieky alebo operácie. V podstate využívame fyzikálnu liečbu: laseroterapia, elektroliečba, kryoterapia a manuálna liečba – patria sem mäkké, mobilizačné techniky a manipulácie. Ja mám najradšej liečbu pomocou rúk a cvičenie. Niekedy však naše ruky nestačia ak je problém dlhodobý, alebo je tkanivo hlboko. Elektroliečba nám tieto tkanivá pripraví, uvoľní, zhojí. Metódy najlepšie účinkujú, keď sa vzájomne kombinujú. V ďalšej fáze liečby je dôležité pravidelné cvičenie, na ktoré by sme si mali nájsť čas aj keď ho nemáme. Telo sa nám za to odvďačí zdravím

Kontaktujte nás