MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Obstreky kolagénovými injekciami

Linda Králiková

Obstreky obyčajne  používame ak tvrdohlavo pretrváva funkčná porucha. Napríklad bolestivý spúšťový bod vo svale, bolestivé úpony, bolesti pri štrukturálnych

poruchách, alebo ako doplnok k liečbe.Na našej ambulancii máme k dispozícii kolagénové injekcie Guna Medical.

Výhody týchto injekcií sú:

účinnosť, bezpečnosť, znášanlivosť, bez alergických reakcií, prírodný pôvod, pre všetky vekové kategórie, bez rizika liekových interakcií
Výhoda je, že sa môžu kombinovať s inou našou liečbou – laser, super inductive system (vysokofrekvenčná magnetoterapia), elektroliečba, cvičenie…
Vhodné pre všetkých – pre aktívnych ľudí, športovcov, seniorov.
Nepodávame ich pri užívaní liekov ako warfarín, pradaxa a pri hemofílii.
Cena za 1 podanie 15 eur.

Kontaktujte nás