MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Prečo navštíviť našu ambulanciu, aj keď sa za služby platí?

Linda Králiková

– lekárka špecialistka v rehabilitačnej medicíne, krajská
odborníčka pre odbor Fyziatrie, balneológie a liečbenej
rehabilitácie
– nová a moderná ambulancia
– individuálny prístup
– dostatočný čas na každého klienta
– najnovšie poznatky a postupy v liečbe pohybových porúch – rôzne bolesti pohybového systému (neonkologické), stavy po úrazoch, preťažení, pri športe
– poradenstvo, konzultácie
– najmodernejšie prístroje na Slovensku:
super inductive system
vysokointenzívny laser
– pohodlné objednávanie na presný čas, bez čakania

sis-super inductive system
sis-super inductive system
high intensity laser
high intensity laser

Kontaktujte nás