MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Prečo nemôžem urobiť drep?

Linda Králiková

S touto otázkou som sa stretla pri dvoch starších pánoch, nezávisle na sebe. Pýtali sa ma, prečo už nemôžu spraviť drep ako kedysi. Pritom úraz nemali. Dostali sa len do veľmi vysokého naznačeného drepu.
Podľa môjho názoru, ide o vekom skrátené svaly stehna spredu. Ide o skrátenie 4-hlavého stehenného svalu. Títo páni sú síce aktívni, ale pravidelne necvičia. Sedavou prácou dlhodobo, plus vek, dochádza k skracovaniu svalov, znižovaniu elasticity väzív a následne menšej ohybnosti kĺbov. Skúsili sme teda strečing predných aj zadných svalov stehna. S okamžitým efektom. Problémom bolo aj postavenie sa z drepu, čo je opäť na vrub svalov. Tentokrát je to oslabenie svalov stehna. Skrátenie a oslabenie svalov ide často ruka v ruke. Takže milí rehabilitanti, najkôr musíme svaly uvoľniť a AŽ POTOM posilniť ?
Pár ukážok strečingu, samozrejme je ich omnoho viac.

 

Kontaktujte nás