MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Fyzioactive

Ambulancia FBLR - fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Sme moderná fyziatricko - rehabilitačná ambulancia, zameriavame sa na ľudí, ktorí chcú aktívne na sebe pracovať. Ak hľadáte individuálny, odborný prístup a účinnú neinvazívnu terapiu sme tu pre Vás. Venujeme sa diagnostike a liečbe pohybových ochorení. Na liečbu používame najmodernejšie prístroje, mäkké a manuálne techniky, mobilizácie. Pacientov vzdelávame a učíme účinné cvičenia.

MUDr. Linda Králiková

Moja mama je fyzioterapeut, takže od mala som sledovala ako pracuje s ľuďmi, ako ich lieči. Videla som, ako dokáže jednoduchými manuálnymi metódami a cvičením pacientom výrazne pomôcť. Postupne ma zaúčala do tajov fyzioterapie, najmä mäkkých techník, masáže a cvičení. Keď som sa rozhodovala o tom, kam pôjdem na VŠ vychádzala mi len medicína. Keď som doštudovala VŠ, rozhodovala som sa do akého odboru pôjdem. Nakoniec mi vyšla fyzioterapia a rehabilitácia, takže jablko nepadlo ďaleko od stromu.

Vzdelanie, kurzy, školenia a certifikáty

Jesseniova lekárska fakulta 2006-2012, odbor všeobecné lekárstvo

 

V rámci špecializačného štúdia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 2012 - 2017

 • Kurz manuálnej terapie 1.-4.
 • Kurz laseroterapie
 • Kurz balneológie
 • Kurz rehabilitácie v kardiológii
 • Kurz detskej rehabilitácie podľa Vojtu (základy vyšetrenia)

Kurzy nad rámec špecializačného štúdia

 • Intenzívny kurz fyzikálnej terapie 2013 - MUDr. Jiří Podebradský
 • Špirálna stabilizácia (SM systém) A,B,C,D, vertebroviscerálne vzťahy 2014 - MUDr. Smíšek
 • Terapeutické využitie kineziotejpu 2017 - MUDr. et Mgr. Válka
 • Školenie inštruktorov jogy I. kvalifikačného stupňa 2017 - Frederick Aysi
 • Joga v rehabilitácii - workshop 2017  - MUDr. Roman Bednár
 • Jógová terapia 2018 - PhDr. Jitka Malá
 • Ošetrenie svaloviny panvového dna metódou L. Mojžišovej  2018 -  Mgr. Jana Jedličková
 • Mobilizácia SI kĺbov a LS chrbtice podľa L. Mojžišovej 2019 - Mgr. Jana Jedličková
 • USG diagnostika v praxi lekára FBLR - MUDr. Gabrhel 24.3.2019
 • Rehabilitace v pediatrii Praha 6/2019
 • Sonografia muskuloskeletálneho systému, MUDr. Beňačka a MUDr. Hrazdira 9/2019

+ Pravidelná účasť na odborných seminároch a konferenciách

  Od roku 2018 krajská odborníčka pre odbor FBLR za Trenčiansky kraj  

Objednávkový systém