MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Rezervácie