MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Klasická elektroliečba

elektroliečba vákuová

Klasická elektroliečba má svoje tradičné miesto v rehabilitácii. Využitie terapeutických prúdov je obrovské. Pôsobia proti bolesti, na svalovú relaxáciu, stimuláciu nervov alebo svalov, zlepšujú prekrvenie, zmenšujú opuch. U nás najčastejšie využívame aplikáciu vákuových elektród, ktoré navyše vytvárajú podtlak nad tkanivom. Podtlakom elektródy lepšie držia a spôsobujú zdvihnutie kože a podkožia. Tým dochádza k uvoľneniu medzibunkového priestoru, odľahčenie fascií- obalov svalov. Po aplikácií elektród sa môže na koži objaviť začervenanie – prekrvenie danej oblasti, mierne mravenčenie, čo je normálna reakcia.

Kontraindikácie: kovové implantáty v oblasti aplikácie, kardiostimulátor, kožné onkologické ochorenia, myastenia gravis, kožné ochorenie v mieste aplikácie, v tehotenstve oblasť brucha a krížov

Výhody terapie

bez bolesti a vedľajších účinkov

vynikajúce klinické výsledky

klinicky overené účinky

okamžitý terapeutický účinok

presne cielená terapia

Najčastejšie indikácie

bolesti chrbtice

hernia disku

impingement syndróm

poranenia pri športe

tenisový lakeť

artróza kolenného kĺbu

bolesti pohybového systému

liečba zranení a úrazov

patelárna tendinopatia

syndróm bolestivého ramena

prevencia svalovej atrofie

Objednávkový systém