MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

ako sa mobilizuje chrbtica pomocou vysokofrekvenčnej magnetoterapie?

Objednávkový systém