MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Cvičenie - postizometrická relaxácia

liečba
manuálne techniky

Objednávkový systém