MUDr. Linda Králiková
odborná lekárska diagnostika a rehabilitačná liečba

Posun fascií

liečba
manuálne techniky

Objednávkový systém